TAMULT AS krediidireiting

BIOKÜTUS ROHELISEMAKS TULEVIKUKS

Biokütusel töötava soojusenergeetika vallas oleme tänapäevaks kasvanud üheks suurimaks katlamajade ja ka koostootmisjaamade ehitajaks Baltikumis, olles kokku installeerinud üle 400 MW bioloogilistel taastuvatel kütustel töötavaid soojuspaigaldisi.

Meietegevus on suunatud peamiselt tööstuslikule soojusenergeetika valdkonnale, mille moodustavad kõiksugu tööstusettevõtted ja soojatootmisega ning -varustamisega tegelevad firmad, kes vajavad oma põhiprotsessi toimimiseks ning tarbjate varustamiseks sooja ja elektrit.

AS Tamult hakkepuidu katlamaja

TEGEVUSALAD

  • Biokütuste-, puidugraanuli-, põhu-, gaasi- ja õli küttel katlamajade ehitamine, projekteerimine, seadmete tootmine, paigaldus ning hooldus. Võtmed kätte lahendus – projektist üleandmiseni
  • Biokütustel töötavate soojuse ja elektri koostootmisjaamade (SEJ-CHP) nii auru kui ORC baasil ehitamine, projekteerimine, seadmete tootmine ja tarne, paigaldus ning hooldus. Võtmed kätte lahendus – projektist üleandmiseni.
  • Puidujäätmete, puistematerjalide, tuha ja šlaki, heitvee- ning muude orgaaniliste mudade käitlemisseadmete tootmine, projekteerimine, müük ja paigaldus. Sealhulgas mehhaniseeritud laod, transport konveierid, teod, kraabid ja silod. Võtmed kätte lahendus.
  • Ülal nimetatud tegevusaladel projektijuhtimine nii oma töövõttude korral kui teiste tarnijate poolsete projekide elluviimisel teenustööna nii Eesti siseselt kui välisriikides.
  • Automaatika- ja juhtimissüsteemid ülal loetletud süsteemidele ja seadmetele.
  • Katelde, tööstuslike ahjude ja kollete tulekindlate ja isolatsiooni vooderduste ning müüritiste paigaldus, projekteerimine ja remont.

MEIE PARTNERID