Hedlunds Timber katlamaja valmimine Rootsis

2017 a. algul sai valmis, käivitati ja anti töösse Rootsis asuvale saeveskile Hedlunds Timber ehitatud hakkekatlamaja nominaal võimsusega 8 MW. AS Tamult valmistas ja paigaldas saeveski tootmisjääkide põletus kolde, kütuse lao ja etteande süsteemi koos vajalike abiseadmetega, projekteeris soojustehnilise osa ning monteeris kogu katlamaja küttesüsteemi koos kuumavee katlaga.

 

Similar Posts