References

[vc_row type=”container”][vc_column][vc_column_text]

OUR REFERENCES

 1. Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur ja teraskorsten kivikorstnas Haapsalu linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. Tellija: Utilitas Eesti AS, Haapsalu, Eesti. Aasta 2017.
 2. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Norras. Tellija: Saxwerk AB, Kruger, Grödaland, Norra. Aasta 2017.
 3. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Purac, Skogan, Rootsi. Aasta 2017.
 4. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Häggesta, Bollnäss, Rootsi. Aasta 2017.
 5. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Purac, Boras, Rootsi. Aasta 2017.
 6. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Purac, Kungälv, Rootsi. Aasta 2017.
 7. Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Boden, Rootsi. Aasta 2017.
 8. Saxwerk AB’le valmistatud märgtuha kraapkonveier. Tellija: Saxwerk AB, Buspingen, Saksamaa. Aasta 2017.
 9. Hedlunds Timber saeveskile 8 MW-se nominaalvõimsusega märja puidu hakke- ja koorekütte katlamaja ehitamine Rootsis. Tellija: Saxwerk AB, Furudal, Rootsi. Aasta 2017
 10. Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Keila linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. Tellija: Utilitas Eesti AS, Keila, Eesti. Aasta 2016.
 11. Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Valga linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 10 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. Tellija: Utilitas Eesti AS, Valga, Eesti. Aasta 2016.
 12. AS Adven Eestile teostatud biokütusel töötava amortiseerunud aurukatla DKBP-4 vahetus LOOS-ULS 7000 katla vastu Põltsamaal. Tellija: AS Adven Eesti, Põltsamaa, Eesti. Aasta 2016
 13. OÜ Kohila Vineerile (Latvijas Finieris Group) teostatud 10 MW-se nominaal võimsusega firma WIESLOCH GmbH niiskete biokütuste termaalõli katla, küttesüsteemide, torustike ning elektri ja automaatika seadmete paigaldus tööd. Tellija: AS Maru, Kohila, Eesti. Aasta 2016.
 14. E-Piima Tootmisele AS projekteeritud, valmistatud ning installeeritud Järva-Jaani biokütustel töötava keevkihtkatla 9 t/h auru kütuse ladustuse, transpordi, sõelumise ja tuhaerastus süsteemid. Tellija: Eviko AS, Järva-Jaani, Eesti. Aasta 2015.
 15. AS Adven Eestile ehitatud Ekseko farmi uus niisketel biokütustel ja turbal töötav kuumavee katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2.5 MW – võtmed kätte tarne. Tellija: AS Adven Eesti, Ekseko, Eesti. Aasta 2015.
 16. Rezekne CHP biokütusel töötava koostootmisjaama seadmed ning installatsioon. Nominaal soojusvõimsus 11MWth ja elekter 3MWe. Tellija: Latvia HoSt, Rezekne, Latvia. Aasta 2015.
 17. Linnamäe Kodule ehitatud Linnamäe asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 720 kW – võtmed kätte tarne. Tellija: Linnamäe Kodu, Linnamäe, Eesti, riigihange. Aasta 2014.
 18. SIA Latgran’ile Lätti Gulbenesse ehitatud uus puidugraanuli tehas. Tehase aastane tootlikus 150 000t graanulit. Tellija: Saxwerk AB/SIA Latgran, Gulbene, Läti. Aasta 2014.
 19. AS Nissi Soojusele ehitatud Riisipere asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 1,5 MW koos – võtmed kätte tarne. Tellija: AS Nissi Soojus, Riispere, Eesti, riigihange. Aasta 2013.
 20. AS Eraküttele Jõgeva linna uue tahketel kütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 6 MW ehitus, tehnoloogiline osa võtmed kätte. Tellija: AS Eraküte, Jõgeva, Eesti. Aasta 2013.
 21. AS Uuemõisa Teenusele ehitatud uus tahketel kütustel (peamiselt turvas) töötava katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2,5 MW ehitus – võtmed kätte tarne. Tellija: Uuemõisa Teenuse AS, Ridala vald, Eesti, riigihange. Aasta 2013.
 22. Rakvere linna Päikese tänavale ORC baasil biokütustel töötava elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine võimsusega 5,4 MWs + 1,2 MWe. Tellija: AS Adven Eesti, Rakvere, Eesti. Aasta 2013.
 23. Aravete Biogaasi koostootmisjaamale biogaasi mootori ja generaatori 2 MWe koos kõigi lisa seadmetega tarne, paigaldus, käivitus ning häälestus – võtmed kätte tarne. Tellija: Baltic Biogas OÜ, Aravete, Eesti. Aasta 2012.
 24. Valka linnale uue biokütusel töötava auru tsükliga koostootmisjaama (8 MWs + 2,4 MWe) biokütuse käitlemise, põletuse, tuhaeralduse jne süsteemide projekteerimine, valmistamine ja paigaldus. Kõrgrõhu aurukatla, turbiini, kondensaatori ja kradiirjahuti paigaldus tööd. Tellija: Eesti Energia, Valka, Läti. Aasta 2012.
 25. Hollandisse Meerhoveni uue soojuse ja elektri koostootmisjaama jaoks biokütuste ladude, transprotimise ja põletus seadmete valmistamine, tarne ning paigaldus. Tellija: HoSt Imtech-Vonk v.o.f., Holland. Aasta 2011.
 26. Saksa firmale Saxlund International GmbH 100 tonnise mahutavusega mudamahuti valmistamine ja paigaldamine Leetu Siauliai veepuhastusjaamale. Tellija: Saxlund International GmbH, Leedu. Aasta 2011.
 27. Firmale SIA “Dizaina un poligrafijas nams” termaalõli soojuskandjal katlamaja võimsusega 1 + 1 MW ehitus võtmed kätte meetodil. Tellija: SIA „Dizaina un poligrafijas nams”, Riia, Läti. Aasta 2011.
 28. Tallinna Prügila gaasijaama ja kombijaama vahele aktiivsöe filtrite 2 x 3000 l paigaldus. Tellija: Baltic Biogas OÜ, Jõelähtme. Aasta 2011.
 29. Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikule uue maagaasiküttel töötava katlamaja (1 + 2 MW) ehitus peatöövõtuna. Tellija: AS Ecomont, Tallinn, riigihange. Aasta 2010.
 30. AS Eraküte Tartu osakonnale uue biomass kütustel töötava katel komplekti võimsusega 7 MW, suitsugaaside kondensaator pesuri sisend võimsusega 14 MW ning uue biokütuste lao mehaniseeritud mahutuvusega 1500 m³ ehitus peatöövõtuna. Tellija: AS Eraküte, Eesti, Tartu. Aasta 2009.
 31. OÜ Lihula Soojuse uue täisautomatiseeritud põhul, rohtsel biomassil ja hakkepuidul töötava katlamaja ehitus võimsusega 1800 kW. Tehnilise lahendusena kasutatud uudset tehnoloogiat kõigi nimetatud kütuste põletamisega ühes katlas. Tellija: OÜ Lihula Soojus, Eesti, riigihange. Aasta 2009.
 32. Poolasse Swedwood AB mööblitehasele puidu jäätmetel ja tolmkütusel töötava soojajaama võimsusega 6 MWth (3 MW termaalõli katel ning 3 MW kuumad suitsugaasid kuivatusse) seadmete valmistamine, tarne ning jaama seadmete paigaldus. Tellija: Saxlund AB, Poola. Aasta 2009.
 33. AS Balti Spooni uue puidutöötlusjäätmetel (spooni hake, lihvtolm, saepuru) töötava aurukatlamaja (tootlikus 9t/h, temp=260 C, töörõhk 17 bar) tootjalt HURST Boiler & Welding Co. tehnoloogia ehituse projektijuhtimine, paigaldus- ja tööprojektide koostamine, surveseadme tööd ning kolde valumüüritised. Tellija: AS Balti Spoon (Möhring Group), Kuusalu. Aasta 2009.
 34. AS ESRO uue märgadel biomass kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal võimsusega 8 MW. Tellija: AS ESRO, Viljandi. Aasta 2008.
 35. Läti Vabariigis Kraslava linna soojuse ja elektri koostootmisjaama renoveermine ning laiendus ehitus uue biokütusel töötava ülekuumendatud auru katel komplekti Q=9 MW paigaldusega. Tellija: SIA “HoSt Energo”. Aasta 2008.
 36. Palivere alevi uus automaatne tsentraalkütte katlamaja võimsusega Q=1750 kW turba küttel. Tellija: AS Tootsi Turvas (VAPO). Aasta 2008.
 37. Soojuse ja elektri koostootmisjaamale soojusliku võimsusega 5 MWs – 1,2 MWe biokütuse põletamise seadmete (eelkolde komplekti 6 MW, kütuse etteande lao ning transportööride ja märgtuhaärastuse) valmistamine ning tarne. Tellija: HoSt Engineering B.V, Hollandi. Aasta 2007.
 38. Niisketel biokütustel ja puidujäätmetel töötava katlamaja nominaalvõimsusega 8 MW (Skara) ning puidugraanulitehase (Väggeryd) kuumadegaaside kolde 10 MW biokütuste põletamise seadmete (eelkollete, kütuste etteande ladude ning transportööride, tuhaärastusseadmete, kogu jaamade teenindus platvormide) valmistamine ning tarne. Tellija: Saxlund AB, Rootsi. Aasta 2007.
 39. Uue biomassi kütustel töötava tsentraalkütte katlamaja Q=10 MW ehitus Valga linnale. Tellija: AS Eraküte-Dalkia, Valga, riigihange. Aasta 2006.
 40. Uue hakkepuidul, koorel ja spooni jäätmetel töötav termaalõli soojuskandjaga katlamaja Q=8 MW ehitus Kohilas TVMK uuele vineeritehasele. Tellija: Fortum Termest AS, Kohila. Aasta 2006.
 41. AS Tootsi Turba uus automaatne puidu graanuli katlamaja 3 MW. Tellija: AS Tootsi Turvas, Tootsi, Tööstuse 1. Aasta 2006.
 42. Otepää tsentraalkatlamaja uue biokütuse lao ehitus V=300 m3. Tellija: AS Otepää Veevärk, riigihange. Aasta 2006.
 43. Kahe biokütuse katla 11 MW suitsugaaside kondensaatori 3 MW tarne ja paigaldus. Tellija: AS Kuressaare Soojus, riigihange. Aasta 2005.
 44. AS Võru Soojuse uus biokütuse katlamaja 10 MW. Tellija: AS Võru Soojus, riigihange. Aasta 2005.
 45. Puidugraanuli tehase tootlikusega 80 000 t/a ehitus koos Saxlund AB-ga. Tellija: LATGRAN Ltd, Läti Vabariik, Jaunjelgava. Aasta 2005.
 46. Adavere tsentraalkatlamja rekonstrueerimine. DKBR 2 MW põlevkiviõlile ja DKBR 2 MW biokütusele ning biokütuse lao renoveerimine. Tellija: Fortum-Termest AS. Aasta 2004.
 47. Kuperjanovi ÜJP Võru osakonna keskkatlamaja ehitus. Biokütusel katelkompleksi Q=2,5 MW ning õlikatla 2,2 MW. Tellija: Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, riigihange. Aasta 2004.
 48. AS Viiratsi Saeveski uue biokütuse katlamaja ehitus 4,5 MW. Tellija: AS Viiratsi Saeveski. Aasta 2003.
 49. AS Natural Saeveski uus katlamaja 3,5 MW biokütusel ehitus. Tellija: AS NATURAL. Aasta 2003.
 50. AS Toftan Saeveski uue biokütuse katlamaja 10 MW ehitus. Tellija: AS Toftan. Aasta 2003.
 51. AS Keila Soojus katlamaja rekonstrueerimine.Uute katelde 7 MW biokütusel + 15 MW põlevkiviõlil paigaldus. Tellija: AS Eraküte (Dalkia). Aasta 2003.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]