Soojusenergeetilised lahendused

üle 400 MW-i biokütustel töötavaid soojusseadmeid üle Baltikumi ning Põhjamaade

Meie tegevusalad

Meie põhitööks on katlamajade, koostootmisjaamade, küttesüsteemide, transport- ja tigukonveierite ning teiste puitsete materjalide käitlusseadmete ja süsteemide projekteerimine, paigaldus ning hooldus nii soojusvarustus kui puidutööstus valdkonnale. Teostame ka enamus abitöid eelmainitud süsteemide sõlmedele kui ka jaamade demonteermist ning uude asukohta paigaldamist.

Eelkolded

Tahkete biokütuste katlad ja restkolded PreBio™

Valmistame ning paigaldame automaatseid restpõletus koldeid nii niisketest kui kuivematest hakkpuidu ja turba kütustest soojuse tootmiseks. Lahendused tahkekütuste põletamisele kuuma vee, auru ning termaalõli kateldega. Võimsused alates 1 MW kuni 20 MW. Kasutusalad: kaug- ja lokaalküte, elektri ja soojuse koostootmis-jaamad (CHP), puidu-tööstused, graanulitehased jne.

Gaasikatel

Vedel- ja gaaskütuste katlad

Projekteerime ning paigaldame vedel- ja gaaskütuste katelde täislahendusi uute katlamajadena kui ka sidumaks olemasolevate küttesüsteemidega. Pakume töökindlaid vedel- ja gaaskütuste katlaid kuumale veele, aurule ning termaalõlile. Omame häid kogemusi selliste katelde kaskaad sidumiseks biokütuste katelde kõrvale nii tipukoormuseks kui ka reservi katteks.

Suitsugaaside pesur

Suitsugaaside puhastus ja pesur filtrid

Projekteerime, tarnime ja paigaldame täislahendusi suitsugaaside, puidutööstuse, tsemenditehaste jne. heitmete puhastamiseks nii tahketest lendosadest kui ka muudest keemilistest ühenditest. Võimalik valida vastavalt vajadustele erinevate tehnoloogiate vahel: elektri- ja kottfiltrid, pesurid, multitsüklonid. Pesureid kasutatakse põhiliselt ka jääksoojuse kasulikuks ära kasutamiseks kondensaatoritena. 

Kraapkonveierid

Kraapkonveierid, tigukonveierid

Projekteerime komplektseid süsteeme erinevat liiki materjalide transpordiks. Valmistame ise kraapkonveiereid ja tigukonveiereid nii hakkele, turbale kui ka tuhale. Tüübid vastavalt nõutavale tootlikusele.

Biokütuse ladu

Mehhaniseeritud biokütuste laod

Projekteerime, valmistame ning paigaldame mehhaniseeritud kraapitega biokütuste ladusid. Lao tootlikus ning suurus vastavalt soovidele.

Tuhakonteinerid

Metallitööd

Tegeleme erinevat sorti metallitöödega. Valmistame ja projekteerime platvorme, raamistik tugesid seadmetele, korstnaid, suitsukäike, soojusvaheteid ning ka tuhakonteinereid nii märg kui kuivtuhale. Suurus ja keerukus vastavalt soovile.