Koostootmisjaamade ja katlamajade rajamine

Tooted

Oleme spetsialiseerunud katlamajade, koostootmisjaamade, küttesüsteemide, transport- ja tigukonveierite ning teiste puitsete materjalide käitlusseadmete arendamisele, valmistamisele ja paigaldamisele. Peamisteks klientideks on ettevõtted soojusvarustuse ja puidutööstus valdkonnas kuid ka erineva profiiliga tööstusettevõtted.

Tootevalikkusse kuuluvad:
1. Biokütuste restkolded ja katlad
2. Kraap- ja tigukonveierid
3. Tahkete biokütuste kraaplao tehnoloogia
4. Suitsugaaside puhastus ja pesurfiltrid

Saxwerk would never be where we are now without the cooperation with Tamult. We are very satisfied with the speed and quality of the work and even if there are some issues they always take full responsibility and fix things quickly.

Tomas Wendt

Saxwerk

Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond
Biomass boiler plant

Tahkete biokütuste katlad ja restkolded

Valmistame ja paigaldame kaasaegsetele standarditele vastavaid täisautomaatseid katlaid ja restahjusid soojuse ja elektri tootmiseks. Pakume lahendusi biokütuste (puiduhake, puidujäätmed, turvas, olmejäätmed, prügi jne) põletamiseks kuumavee-, auru- ja termoõlikateldega võimsusega 1 MW kuni 20 MW.

Spiraal ja kett-kraapkonveierid_

Spiraal ja kett-kraapkonveierid

Tamult AS on üle 20 aasta projekteerinud, valmistanud ja paigaldanud erinevaid tahkete kütuste ja puistematerjalide spiraal- ja kett-kraapkonveiereid. Kettkonveierid sobivad materjalide nagu hakke, puukoore, turba, pelletite, brikettide, kivisöe ja tuha transportimiseks.

Suitsugaaside puhastusfiltrid ja jääksoojuse kondensaatorid

Suitsugaaside puhastusfiltrid ja jääksoojuse kondensaatorid

Tamult arendab ja toodab tehnoloogilisi seadmeid heitsoojuse efektiivseks kasutamiseks ning suitsugaaside puhastamiseks tahketest osakestest. Antud puhastustehnoloogia on tõusnud päevakorda, kuna Euroopa Liidu uued kliimadirektiivid nõuavad, et küttesüsteemidele oleks paigaldatud vastavad seadmed.

Biokütuste mehhaniseeritud laod

Biokütuste mehhaniseeritud laod

Tamult pakub pikaajalisel kogemusel põhinevat biokütuse laotehnoloogiat, mis on töökindel ja pälvinud klientidelt suure heakskiidu.

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)