Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Referentsid

KlientKütusVõimsusProjektPaigaldatudKirjeldus

Saxwerk AB

Biokütused, Puiduhake ja puukoor

8 MW

40 bar aurukatlamaja

2020

Hakkelao kraapide, konveierite ja suitsugaasisüsteemi tootmine ja paigaldus.

Saxwerk AB

Puiduhake ja puukoor

15 MW

Siljan Timber 15 MW soojaveekatlamaja

2019

Kütusesööturi, kütusekonveieri, kütuse tasandusteo , kraapkonveieri, tuhateo, hakkelao kraaplao ja küttetorustiku valmistamine ning paigaldus.

Utilitas Eesti AS

Puiduhake ja puukoor

6 MW

Jõgeva kaugküttejaama 6 MW hakkepuidu katlale suitsugaaside kondensaatori ja elektrostaatilise filtri projekteerimine ja ehitus.

2019

Jõgeva kaugküttejaama olemasolevale 6 MW hakkepuidu katlale suitsugaaside kondensaatori ja elektrostaatilise filtri projekteerimine ja ehitus koos vajalike ümberehitustöödega.

Adven Eesti AS

Puiduhake ja turvas; 15-55%

2.5 MW

Narva-Jõesuu linna soojavee katlamaja

2018

Narva-Jõesuu linna soojaveekatlamaja, mis on ehitatud AS Advenile ja töötab märgadel biokütustel ja turbal, nominaalvõimsusega 2,5 MW.

Saxwerk AB

Biokütused

15 MW

Gällö Timber 15 MW soojaveekatlamaja

2017

Kraapkonveieri, kütuse etteande süsteemi ja soojaveetorustiku tehnoloogiline projekteerimine ja valmistamine. Paigaldus Gällos.

Utilitas Eesti AS

Biokütused

7 MW

Suitsugaaside kondensaator Haapaslu 7 MW katlale.

2017

Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator ja teraskorsten kivikorstnas Haapsalu linna katlamaja biokütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga.

Saxwerk AB

Muda

120 m3/h

Suitsugaaside kondensaator Haapaslu 7 MW katlale.

2017

Saxwerk AB-le valmistatud mudakonteiner koos liikuva kraaplao ja spiraalkonveieriga. Paigaldamine Norras.

Saxwerk AB

Muda

120 m3/h

Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga.

2017

Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis.

Saxwerk AB

Muda

100 m3/h

Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga.

2017

Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis.

Saxwerk AB

Puiduhake ja puukoor

8 MW

Hedlunds Timber saeveskile 8 MW-se nominaalvõimsusega märja puidu hakke- ja koorekütte katlamaja ehitamine Rootsis.

2017

Hedlunds Timber saeveskile 8 MW-se nominaalvõimsusega märja puidu hakke- ja koorekütte katlamaja ehitamine Rootsis.

Utilitas Eesti AS

Biokütused

7 MW

Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator Keila linna katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga.

2016

Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Keila linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga.

Utilitas Eesti AS

Biokütused

10 MW

Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator Valga linna katlale võimsusega 10 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga.

2016

Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Valga linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 10 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga.

AS Adven Eesti

Biokütused

-

AS Adven Eestile teostatud biokütusel töötava amortiseerunud aurukatla vahetus.

2016

AS Adven Eestile teostatud biokütusel töötava amortiseerunud aurukatla DKBP-4 vahetus LOOS-ULS 7000 katla vastu Põltsamaal.

AS Maru

Biokütused

10 MW

OÜ Kohila Vineerile teostatud 10 MW-se nominaal võimsusega niiskete biokütuste termaalõli katla, küttesüsteemide, torustike ning elektri ja automaatika seadmete paigaldus tööd.

2016

OÜ Kohila Vineerile (Latvijas Finieris Group) teostatud 10 MW-se nominaal võimsusega firma WIESLOCH GmbH niiskete biokütuste termaalõli katla, küttesüsteemide, torustike ning elektri ja automaatika seadmete paigaldus tööd.

AS Adven Eesti

Biokütused

2.5 MW

AS Adven Eestile ehitatud Ekseko farmi uus niisketel biokütustel ja turbal töötav kuumavee katlamaja võimususega 2,5 MW.

2015

AS Adven Eestile ehitatud Ekseko farmi uus niisketel biokütustel ja turbal töötav kuumavee katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2.5 MW – võtmed kätte tarne.

Latvia HoSt

Biokütused

11 MW + 3 MW

Rezekne CHP biokütusel töötava koostootmisjaama ehitus ning installatsioon.

2015

Rezekne CHP biokütusel töötava koostootmisjaama seadmed ning installatsioon. Nominaal soojusvõimsus 11MWth ja elekter 3MWe.

Linnamäe Kodu

Biokütused

720 kW

Linnamäe asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 720 kW.

2014

Linnamäe Kodule ehitatud Linnamäe asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 720 kW – võtmed kätte tarne.

AS Eraküte

Tahked kütused

6 MW

Jõgeva linna uue tahketel kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal väljundvõimsusega 6 MW.

2013

AS Eraküttele Jõgeva linna uue tahketel kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal väljundvõimsusega 6 MW.

Uuemõisa Teenuse AS

Tahked kütused, Turvas

2.5 MW

AS Uuemõisa Teenusele ehitatud uus tahketel kütustel töötav katlamaja võimsusega 2,5 MW.

2013

AS Uuemõisa Teenusele ehitatud uus tahketel kütustel (peamiselt turvas) töötava katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2,5 MW ehitus – võtmed kätte tarne.

Baltic Biogas OÜ

Biogaas

2 MW

Aravete Biogaasi koostootmisjaamale biogaasi mootori ja generaatori (2 MW) tarne, paigaldus, käivitus ning häälestus.

2012

Aravete Biogaasi koostootmisjaamale biogaasi mootori ja generaatori 2 MWe koos kõigi lisa seadmetega tarne, paigaldus, käivitus ning häälestus – võtmed kätte tarne.

Eesti Energia

Biokütused

8 MW + 2.4 MW

Valka linnale uue biokütusel töötava auru tsükliga koostootmisjaama (8 MWs + 2,4 MWe) biokütuse käitlemise, põletuse, tuhaeralduse jne süsteemide projekteerimine, valmistamine ja paigaldus.

2012

Valka linnale uue biokütusel töötava auru tsükliga koostootmisjaama (8 MWs + 2,4 MWe) biokütuse käitlemise, põletuse, tuhaeralduse jne süsteemide projekteerimine, valmistamine ja paigaldus. Kõrgrõhu aurukatla, turbiini, kondensaatori ja kradiirjahuti paigaldus tööd.

HoSt Imtech-Vonk v.o.f.

Biokütus, Elekter

-

Meerhoweni uue soojuse ja elektri koostootmisjaama biokütuste ladude, transprotimise ja põletus seadmete valmistamine, tarne ning paigaldus.

2011

Hollandisse Meerhoweni uue soojuse ja elektri koostootmisjaama jaoks biokütuste ladude, transprotimise ja põletus seadmete valmistamine, tarne ning paigaldus.

Saxlund International GmbH

Muda

100 tonnise mahutavusega

100 tonnise mahutavusega mudamahuti valmistamine ja paigaldamine Leetu Siauliai veepuhastusjaamale.

2011

Saksa firmale Saxlund International GmbH 100 tonnise mahutavusega mudamahuti valmistamine ja paigaldamine Leetu Siauliai veepuhastusjaamale.

SIA „Dizaina un poligrafijas nams”

Termaalõli

1 + 1 MW

Termaalõli soojuskandjal katlamaja ehitus võimsusega 1 + 1 MW võtmed kätte meetodil.

2011

Firmale SIA “Dizaina un poligrafijas nams” termaalõli soojuskandjal katlamaja võimsusega 1 + 1 MW ehitus võtmed kätte meetodil.

AS Ecomont

Maagaas

1 + 2 MW

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikule uue maagaasiküttel töötava katlamaja (1 + 2 MW) ehitus peatöövõtuna.

2010

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikule uue maagaasiküttel töötava katlamaja (1 + 2 MW) ehitus peatöövõtuna.

AS Eraküte

Biomass

14 MW, 7 MW

AS Eraküte Tartu osakonnale uue biomass kütustel töötava katla ehitus võimsusega 7 MW.

2009

AS Eraküte Tartu osakonnale uue biomass kütustel töötava katel komplekti võimsusega 7 MW, suitsugaaside kondensaator pesuri sisend võimsusega 14 MW ning uue biokütuste lao mehaniseeritud mahutuvusega 1500 m³ ehitus peatöövõtuna.

OÜ Lihula Soojus

Biomass, Hakkepuit, Põhk

1800 kW

OÜ Lihula Soojuse uue täisautomatiseeritud põhul, rohtsel biomassil ja hakkepuidul töötava katlamaja ehitus võimsusega 1800 kW.

2009

OÜ Lihula Soojuse uue täisautomatiseeritud põhul, rohtsel biomassil ja hakkepuidul töötava katlamaja ehitus võimsusega 1800 kW. Tehnilise lahendusena kasutatud uudset tehnoloogiat kõigi nimetatud kütuste põletamisega ühes katlas.

AS Balti Spoon (Möhring Group)

Aur

9t/h

AS Balti Spooni uue puidutöötlusjäätmetel töötava aurukatlamaja projektijuhtimine, paigaldus- ja tööprojektide koostamine, surveseadme tööd ning kolde valumüüritised.

2009

AS Balti Spooni uue puidutöötlusjäätmetel (spooni hake, lihvtolm, saepuru) töötava aurukatlamaja (tootlikus 9t/h, temp=260 C, töörõhk 17 bar) tootjalt HURST Boiler & Welding Co. tehnoloogia ehituse projektijuhtimine, paigaldus- ja tööprojektide koostamine, surveseadme tööd ning kolde valumüüritised.

AS ESRO

Biokütus

8 MW

AS ESRO biokütuse katlamaja ehitus nominaal võimsusega 8 MW.

2008

AS ESRO uue märgadel biomass kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal võimsusega 8 MW.

AS Tootsi Turvas (VAPO)

Turvas

Q=1750 kW

Palivere alevi tsentraalkütte katlamaja ehitus.

2008

Palivere alevi tsentraalkütte katlamaja ehitus võimsusega Q=1750 kW turba küttel.

HoSt Engineering B.V

Biomass

5 MW

Soojuse ja elektri koostootmisjaamale biokütuse põletamise seadmete valmistamine ning tarne.

2007

Soojuse ja elektri koostootmisjaamale soojusliku võimsusega 5 MWs – 1,2 MWe biokütuse põletamise seadmete (eelkolde komplekti 6 MW, kütuse etteande lao ning transportööride ja märgtuhaärastuse) valmistamine ning tarne.

Saxlund AB

Biokütus

10 MW, 8 MW

Niisketel biokütustel ja puidujäätmetel töötava katlamaja ning puidugraanulitehase kuumadegaaside kolde 10 MW biokütuste põletamise seadmete valmistamine ning tarne.

2007

Niisketel biokütustel ja puidujäätmetel töötava katlamaja nominaalvõimsusega 8 MW (Skara) ning puidugraanulitehase (Väggeryd) kuumadegaaside kolde 10 MW biokütuste põletamise seadmete (eelkollete, kütuste etteande ladude ning transportööride, tuhaärastusseadmete, kogu jaamade teenindus platvormide) valmistamine ning tarne.

AS Eraküte-Dalkia

Biomass

10 MW

Biokütustel töötava katlamaja ehitus Valga linnale

2006

Uue biomassi kütustel töötava tsentraalkütte katlamaja Q=10 MW ehitus Valga linnale

Fortum Termest AS

Hakkepuit, puukoor, Spoon

8 MW

Biokütustel töötava 8 MW katlamaja ehitus Kohilas TVMK uuele vineeritehasele

2006

Uue hakkepuidul, koorel ja spooni jäätmetel töötav termaalõli soojuskandjaga katlamaja Q=8 MW ehitus Kohilas TVMK uuele vineeritehasele.

AS Tootsi Turvas

Puidugraanul

3 MW

AS Tootsi Turba uus automaatne puidu graanuli katlamaja 3 MW

2006

AS Tootsi Turba uue 3 MW automaatse puidu graanuli katlamaja ehitus.

AS Otepää Veevärk

Biokütus

V=300 m3

Otepää tsentraalkatlamaja uue biokütuse lao ehitus V=300 m3

2006

Otepää tsentraalkatlamaja uue biokütuse lao ehitus V=300 m3

AS Kuressaare Soojus

Biokütus

11 MW

Kahe biokütuse katla 11 MW suitsugaaside kondensaatori 3 MW tarne ja paigaldus

2005

Kahe biokütuse katla 11 MW suitsugaaside kondensaatori 3 MW tarne ja paigaldus

AS Võru Soojus

Biokütus

10 MW

AS Võru Soojuse uus biokütuse katlamaja 10 MW

2005

AS Võru Soojuse uue 10 MW biokütuse katlamaja ehitus ja paigaldus.

Fortum-Termest AS

Biokütus, Põlevkiviõli

2+2 MW

Jõgeva Adavere tsentraalkatlamja rekonstrueerimine.

2004

Jõgeva Adavere tsentraalkatlamja rekonstrueerimine. DKBR 2 MW põlevkiviõlile ja DKBR 2 MW biokütusele ning biokütuse lao renoveerimine.

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

Biokütus

2.5 MW + 2.2 MW

Kuperjanovi ÜJP Võru osakonna keskkatlamaja ehitus

2004

Kuperjanovi ÜJP Võru osakonna keskkatlamaja ehitus. Biokütusel katelkompleksi Q=2,5 MW ning õlikatla 2,2 MW.

AS Viiratsi Saeveski

Biokütus

4.5 MW

AS Viiratsi Saeveski uue biokütuse katlamaja ehitus

2003

AS Viiratsi Saeveski uue biokütuse katlamaja ehitus 4,5 MW

AS Natural

Biokütus

3.5 MW

AS Natural Saeveski uue biokütuse katlamaja (3,5 MW) ehitus

2003

-

AS Toftan

Biokütus

10 MW

AS Toftan Saeveski 10 MW biokütuse katlamaja ehitus

2003

AS Toftan Saeveski uue biokütuse katlamaja 10 MW ehitus

AS Eraküte (Dalkia)

Biokütus, Põlevkiviõli

7 MW + 15 MW

AS Keila Soojus katlamaja rekonstrueerimine

2003

Uute katelde 7 MW biokütusel + 15 MW põlevkiviõlil paigaldus.

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)