Kliendid meie soojusenergia lahendustest

Teenused

Meie põhitööks on katlamajade, koostootmisjaamade, küttesüsteemide, transport- ja tigukonveierite ning teiste puitsete materjalide käitlusseadmete ja süsteemide projekteerimine, paigaldus ning hooldus nii soojusvarustus kui puidutööstus valdkonnale.

Teostame ka enamus abitöid eelmainitud süsteemide sõlmedele kui ka jaamade demonteermist ning uude asukohta paigaldamist.

Saxwerk would never be where we are now without the cooperation with Tamult. We are very satisfied with the speed and quality of the work and even if there are some issues they always take full responsibility and fix things quickly.

Tomas Wendt

Saxwerk

Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond
Katlamajade ja soojuse-elektri koostootmisjaamade (CHP) rajamine

Katlamajade ja soojuse-elektri koostootmisjaamade (CHP) rajamine

Tamult pakub kliendi vajadustest lähtuvalt insenertehnilist terviklahendust katlamajade ja soojuse- elektri koostootmisjaamade rajamiseks.
Projektid hõlmavad kõike alates kütuse vastuvõtmisest ja ladustamisest kuni põlemisel tekkiva tuha käitlemise ja suitsugaaside puhastamiseni.

Katelde müüritise- ja isoleerimistööd

Katelde müüritise- ja isoleerimistööd

Tamult AS projekteerib, valmistab ja remondib põlemiskollete müüritisi ja võlvlagesid. Müüritised teostatakse valamise, kivide ladumise ja pritsimis tehnoloogiat kasutades, vastavalt tehnoloogilistele nõudmistele.

Katlamajade Elekter ja automaatika

Elekter ja automaatika

Soojus- ja energiamajanduse valdkonnas pakume elektri- ja automaatikasüsteemide projekteerimist ja ehitamist alates kliendi soovide planeerimisest kuni teostuse ja häälestamiseni.

Biomass boiler plant

Hooldus ja remont

Tamult AS on tegutsenud soojusenergeetika valdkonnas üle 30 aasta ja omandanud spetsiifilised kogemused seadmete hooldamisel. Ettevõttes töötavad mitmekülgsed eriala spetsialistid kes lahendavad mehhaanilised, soojusenergeetilised ja automaatikaga seonduvad küsimused ja on parimal tasemel partneriteks klientidele.

Katlamajade projekteerimine

Projekteerimine

Koostöös tellijaga projekteerime parima võimaliku lahenduse katlamaja tehno- ja küttesüsteemidele.

Boiler house installation

Paigaldus

Meie ulatuslik, pikaajaline ja hästi kvalifitseeritud meeskond paigaldab tehnoloogiat terviklahendusest kuni üksiksõlmede ehitamiseni.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)