Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Rapla Metall ja Tamult ühendavad jõud, andes sellega soojusenergeetika tippfirmale uue hoo

Bioküttelahendusi pakkuva ASi Tamult uueks omanikuks sai ettevõtte kauaaegne koostööpartner OÜ Rapla Metall.

„Olen sada protsenti rahul Tamulti tegevuse jätkamisega Rapla Metalli omanduses,“ ütleb AS Tamulti endine juhatuse liige ja enamusaktsionär Jüri Taal. „Olen juba varem viinud Rapla Metalli kokku Tamulti koostööpartneritega. Ettevõtte üleminek uue juhtimise alla on sujuv.“ Taali sõnul on kahe ettevõtte koostöö aastate jooksul kulgenud hästi ja üha tihenenud.

Tamultil on pikk ajalugu. Ettevõte moodustati 1992. aastal Kirovi nimelise kalurikolhoosi energomehaanika osakonnast moodustatud ja erastati töötajatele. Samal aastal valmistas AS Tamult koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega Eesti esimese biokütusel töötava eelkolde, mille võimsus oli 0,5 MW. Järgneva ligi 30 aasta jooksul on Tamult projekteerinud, valmistanud ja paigaldanud üle 40 biokütuse tehnoloogial töötavat katlamaja. 

AS Tamulti teostatud objektid asuvad Eestis, Lätis, Venemaal, Soomes Rootsis, Poolas. AS Tamult kui ühe parima biokütuse põletamise tehnoloogiaga Eesti ettevõte on võitnud mitmeid Euroopa Liidu poolt rahastatud küttesüsteemide katlamajade kaasajastamise hankeid nii Eestis kui ka mujal.

Tamulti seni suurimateks projektideks on biokütuse põletamise eelkolded Läti Vabariigi Valka ja Rezekne koostootmisjaamades – võimsustega vastavalt 12 ja 14 MW.

Eestis on Tamult projekteerinud ja paigaldanud näiteks Rakvere linnas asuva soojuse ja elektri koostootmisjaama. Taastuvenergeetika suunarajajana on Tamult projekteerinud ja paigaldanud biokütuste põletamisel jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks suitsugaaside kondensaatorid ja filtersüsteemid Valga, Keila, Haapsalu ja Jõgeva rekonstrueeritud katlamajades.

Mitmesse Skandinaavia väikelinna ja asulasse on Tamult rajanud kaugküttekatlamajad.

„Soojusenergeetika valdkonnas alustatakse praegu palju projekte, kus läheb vaja tehnoloogiat, mis aitab toota soojust võimalikult efektiivselt.“ räägib Tamulti juhatuse liige Harri Rütman. „Väiksemate linnade, asulate ja tööstuste kaugküttekatlamajade tarbeks praegu biokütusest tasuvamat lahendust veel pole.“

Tamulti juhatuse liikme Maiko Leesmenti sõnul on nüüdisaegseid puhastus- ja soojustagastusseadmeid kasutades võimalik saavutada suure efektiivsuse ning väikese keskkonnajälje ja käidukuludega soojustootmise üksus.

Leesment rõhutab, et viimasel ajal on eriti teravalt päevakorda tõusnud puhastustehnoloogia, sest Euroopa Liidu uued kliimadirektiivid nõuavad, et küttesüsteemidele oleks paigaldatud vastavad seadmed. Need puhastavad soojuse tootmisel tekkivat suitsugaasi eelkõige tahketest lendosadest, mille kontsentratsioon vanades põletusseadmetes on keskmiselt 5-10 korda üle keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiviga jõustunud piirväärtuste.

„Puhastusseadmete, nagu elektrostaatilised filtrid ja kottfiltrid, paigaldamisega, täidetakse vajalikud nõuded ilma probleemideta,“ kinnitab Leesment.

Nüüdisaegsete küttesüsteemide teise tähtsa komponendi – soojustagastustehnoloogia – ülesanne on Leesmenti sõnul suitsugaasidest viimsegi energia kätte saamine. Nõnda vähendatakse energiakadu lahkuvate heitgaasidega ja suurendatakse soojuse tootmise efektiivsust. „Sõltuvalt soojusseadmete töörežiimist ja soojuse tarbijate vajadustest on võimalik tõsta kasutegurit keskmiselt 15-25%, soodsatel tingimustel kuni 30%,“ räägib Leesment. „Sellest johtuvalt sobivad suitsugaaside kondensaatorid hästi niisketel biokütustel töötavatesse kaugkütte katlamajadesse, kus soojuskandja temperatuurid on madalad ja suitsugaasis peituv energia hulk kõrge.“

AS Tamult tänab kõiki koostööpartnereid, kellega koos on teoks tehtud palju tõhusaid ja innovaatilisi lahendusi. Nii vanad kui ka uued partnerid saavad Tamultiga edaspidigi kindlalt arvestada – ettevõttel on olemas kõik vajalikud tehnoloogiad ja teadmised parimate lahenduste pakkumiseks järgmistes kompetentsivaldkondades:

 1. Katlamajade ja soojuse-elektri koostootmisjaamade rajamine
  Lähtuvalt kliendi vajadustest pakub Tamult insenertehnilist „võtmed kätte“ lahendust. Projektid hõlmavad kõike alustades kütuse vastuvõtmisest ja hoiustamisest ning lõpetades põlemisel tekkiva tuha käitlemise ja suitsugaaside puhastamisega.
 2. Suitsugaaside puhastus- ja kondensatsiooniseadmed
  Energeetika tulevikusuunana on järjest suurem fookus jääksoojuse kasutamisel lahkuvatest suitsugaasidest. Tamult arendab ja valmistab tehnoloogilisi seadmeid jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks ja suitsugaaside puhastamiseks tahketest lendosakestest. Suitsugaaside puhastamiseks kasutatakse multitsükloneid, elektri- ja kottfiltreid. Jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks sobivad suitsugaaside kondensaatorid ja pesurid, millega tõstetakse katlamajade efektiivsust ja kasutegurit.
 3. Tahkete biokütuste katlad ja restkolded
  Täisautomaatsete tänapäevastele normidele vastavate restpõletus kollete ja katelde valmistamine ja paigaldus soojuse ja elektri tootmiseks. Pakutakse lahendusi biokütuste (hakkepuit, puidujäätmed, turvas, olmejäätmed, prügi jne) põletamiseks kuuma vee, auru ning termaalõli kateldega, mille võimsus on 1 MW kuni 20 MW. Neid saab kasutada kaug- ja lokaalküttes, soojuse ja elektri koostootmisjaamades, puidutööstustes jne.
 4. Spiraal ja kett-kraapkonveierid
  Spetsialiseerutud on erinevate materjalide transpordiks kasutatavate kraap- ja spiraalkonveierite arendamisele ja tootmisele.
 5. Biokütuste mehhaniseeritud laod
  Tamult pakub pikaajalisel kogemusel põhinevat biokütuste kraaplao tehnoloogiat, mis on äärmiselt töökindel ning pälvinud klientide suure heakskiidu.
 6. Katelde müüritise ja isoleerimistööd
  Teostatakse põlemiskollete müüritise töid. Kõrget temperatuuri taluva põlemiskolde valmistamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid.
 7. Elekter ja automaatika
  Pakume sooja- ja energiamajanduse valdkonnas elektri- ja automaatikasüsteemide projekteerimist ja ehitamist alates kliendi soovide kavandamisest kuni teostuse ja häälestamiseniga.
 8. Projekteerimine
  Projekteerime koostöös kliendiga katlamajad, katlamaja tehno- ja küttesüsteemide parima võimaliku lahendusega, et ka teostus oleks rahulolu väärt.
 9. Paigaldamine
  Tänu laialdaste ja heade oskustega paigaldusmeeskonnaga ning pikaajalise kogemuste pagasiga teostame ise kõik tehnoloogilise osa paigaldustööd terviklahendustest kuni üksikute sõlmedeni uute rajamistega ja samuti vanade renoveerimistega.
  Tänu laialdaste, pikaajaliste ja heade oskustega meeskonnale teostame tehnoloogia paigaldust terviklahendusest kuni üksikute sõlmede rajamiseni

Meeskond

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)

Urmas Toomsoo

Urmas Toomsoo

Juhatuse liige

Meelis Kokkuta

Tootmisjuht

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)