Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Aseri biokütuse katlamaja võimsusega 1,5 MW

Aseri aleviku biokütuse katlamaja
Aseri biokütuse katlamaja võimsusega 1,5 MW
Aseri biokütuse katlamaja teine korrus
Aseri katlamaja biokütuse laadimine
Aseri biokütuse katlamaja kütusetigu
Aseri biokütuse katlamaja talvel

Kirjeldus

Katlamajja paigaldati biokütusele ettenähtud restkoldega sooja vee katel. Katla nimivõimsus on 55% kütuse niiskuse juures 1,5 MW. Kuumavee katla maksimaalne töörõhk on Ps= 6 bar ja maksimaalne lubatud töötemperatuur Ts= 110 °C.

Katlamaja on ettenähtud töötama täisautomaatselt, sh kütuse põlemis režiimide kontroll ja muutmine nii võimsuse kui kütuse kvaliteedi muutumisel. Tehnoloogia kaugjälgimine ühendati Adven Eesti AS juhtimiskeskusesse.

Kütuse vastuvõtt kütuselattu toimub otse kütuseveokilt tigukonveieri abil. Kütuselaos on ette nähtud mahutada ca 250 pm3 kütust, mis on maksimaalsel soojuskoormusel umbes 4 päeva varu.
Elektrikatkestuse puhul on katlamajja paigaldatud avariigeneraator, mille eesmärk on katlamaja turvaliselt seisata.

Katlamaja tehniline spetsifikatsioon:

1. Restiraami õhkjahutus.
2. Katla restid on minimaalselt 26% kroomi sisaldusega.
3. Katel on varustatud primaar ja sekundaar/retsirkulatsiooni ventilaatoritega.
4. Katla kasutegur vähemalt 86% hakkepuidu, tükkturvas- niiskusel 50%.
5. Maksimaalne töörõhk PS=6 bar ja maksimaalne lubatud töötemperatuur TS=110 oC.
6. Minimaalne katlasse sisenev temperatuur on 80 kraadi.
7. Kolde restidel kütuse taseme kontroll ja juhtimise loogika IR nivooanduritega varustatuna.

Klient

Adven Eesti AS

Kütus

Biokütus

Võimsus

1.5 MW

Projekt

Aseri aleviku biokütuse katlamaja võimsusega 1,5 MW

Paigaldatud

2020

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)