Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Pelletikütte katlamaja võimsusega 0,9MW ehitus ja paigaldus

Biomass boiler house with capacity of 0,9 MW
0,9 MW biofuel boiler burner
0,9 MW biomass boiler house multicyclone
0,9 MW wood pellet bunker

Kirjeldus

Tellija lähteülesandeks oli olemasolev hakkpuidukatel vahetada võimsama pelletikatla vastu – projekteerida ja ehitada täisautomaatne puidupelletil töötav katlamaja koos kütusepunkriga. Katlamajja projekteeriti biokütuse katel soojusvõimsusega 0.9 MW. Reservkatlaks jäi olemasolev gaasikatel 0.9 MW koos olemasoleva põletiga. Kasutatavaks biokütuse liigiks on puidupellet ja reservkütuseks maagaas. Töö sisuks oli projekteerida ilma inimese pideva kohal viibimiseta (mehitamata) toimiv automaatne biokütuse katlamaja.

Soojusvarustuseks on mõeldud täisautomaatne põletiga pelletikatel koos reservkütte katlaga. Katlamajas on olemasolev automaatne reservkatla tööle rakendamise süsteem, mis koosneb mõlema katla tagasivoolu torul paiknevast motoriseeritud pöördklapist, temperatuuriandurist pelletikatla pealevoolutorul ja kaheastmelisest temperatuuriregulaatorist. Normaalolukorras töötab pelletikatel ja gaasikatla pöördklapp on suletud. Pelletikatla küttevee temperatuuri langemisel esimese astmeni avatakse gaasikatla pöördklapp ja katel käivitub. Pelletikatla küttevee temperatuuri langemisel teise astmeni (tõenäoline põhjus pelletikatla rike) suletakse pelletikatla pöördklapp ja tööle jääb ainult gaasikatel. Pelletikatla küttevee temperatuuri tõusmisel vastava tasemeni toimub pelletikatla pöördklapi avamine ja gaasikatla seiskamine. Katlamaja töötab mehitamata ja kogu töö on automaatne vastavalt katlamaja võimsuse muutumisele.

Klient

Fors MW AS

Kütus

Piudupellet

Võimsus

0.9MW

Projekt

Pelletikütte katlamaja võimsusega 0,9MW ehitus ja paigaldus

Paigaldatud

2022

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)