Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Rakke Staadioni katlamaja rekonstrueerimine

Rakke Stadium biomass boiler house
Rakke Stadium multicyclone
Rakke Stadium biomass boiler house electrical panel

Kirjeldus

Tellija lähteülesandeks oli Rakke aleviku kaugküttepiirkonna Staadioni katlamaja ümberehitamine kaasaegseks automaatseks biokütuse katlamajaks. Biokütuse katlasüsteemi tarvis ehitatai uus katlamaja koos hoidla osaga. Käesoleva projekti raames paigaldatai katlamajja uus biokütuse katelseade Kalvis 720M-1 nominaalse nimivõimsusega 0,72 MW.

Kasutatava biokütuse liigiks on hakkpuit klassiga P63, M50.
Projekteeritava biokütuse katlamaja soojustorustik ühendatai Rakke aleviku kaugküttevõrgu soojustorustikuga.

Klient

SW Energia OÜ

Kütus

Hakkepuit

Võimsus

0.72 MW

Projekt

Rakke Staadioni katlamaja rekonstrueerimine

Paigaldatud

2020

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)