• Vanapere tee 10, Püünsi, Viimsi vald, Eesti
  • info@tamult.ee

Meie tegevusala

AS Tamulti peamiseks tegevusvaldkonnaks on biokütustel töötavate soojusenergeetiliste lahenduste pakkumine. Oleme tegutsenud kokku üle 20. aasta ning installeerinud kokku üle 400 MW biokütustel töötavaid soojusseadmeid üle Baltikumi ning Põhjamaade.

Meie põhitööks on katlamajade, koostootmisjaamade ning küttesüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus. Sealhulgas ka biokütuste käitlemisseadmete ja lahenduste projekteerimine ning valmistamine.

Eelkolded

Tahkete biokütuste katlad ja restkolded

Valmistame pika eluaga rest eelkoldeid hakkepuidu ja turba põletamiseks. Projekteerime ja paigaldame soovi korral koos kuumavee, auru ja termaalõli kateldega. Võimsused alates 1MW kuni 20MW.

Gaasikatel

Vedel- ja gaaskütuste katlad

Projekteerime täislahendusi vedel- ja gaasikütuste katelde sidumiseks süsteemiga. Pakume töökindlaid vedel- ja gaasikütuse katlaid nii aurule kui kuumaveele.

Suitsugaaside pesur

Suitsugaaside puhastus filtrid ja pesurid

Projekteerime täislahendusi suitsugaaside puhastamiseks. Võimalik valida vastavalt soovile erinevate tehnoloogiate vahel: elektrifiltrid, pesurid ja multitsüklonid. Pakume tooteid parimatelt Euroopa valmistajatelt.

Kraapkonveierid

Kraapkonveierid, tigukonveierid

Projekteerime komplektseid süsteeme erinevat liiki materjalide transpordiks. Valmistame ise kraapkonveiereid ja tigukonveiereid nii hakkele, turbale kui ka tuhale. Tüübid vastavalt nõutavale tootlikusele.

Biokütuse ladu

Biokütuse ladu

Projekteerime, valmistame ning paigaldame mehhaniseeritud kraapitega biokütuse ladu. Lao tootlikus ning suurus vastavalt soovidele.

Tuhakonteinerid

Tuhakonteinerid

Valmistame tuhakonteinereid nii märg kui kuivtuhale. Soovi korral paigaldame ka tasandusteo ühtlase nivoo saavutamiseks. Tuhakonteinerite suurus vastavalt soovile.