• Vanapere tee 10, Püünsi, Viimsi vald, Eesti
  • info@tamult.ee

Meie tegevusalad

AS Tamulti peamiseks tegevusvaldkonnaks on biokütustel töötavate soojusenergeetiliste lahenduste pakkumine. Oleme tegutsenud kokku üle 20. aasta ning installeerinud kokku üle 400 MW biokütustel töötavaid soojusseadmeid üle Baltikumi ning Põhjamaade.

Meie põhitööks on katlamajade, koostootmisjaamade ning küttesüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus. Sealhulgas ka biokütuste käitlemisseadmete ja lahenduste projekteerimine ning valmistamine.

Eelkolded

Tahkete biokütuste katlad ja restkolded PreBio™

Valmistame pika eluaga rest eelkoldeid nii niiskete kui kuivemate eriliiki hakkpuidu ja turba põletamiseks. Projekteerime ja paigaldame tervik biokütuste põletamise komplekte kuuma vee, auru või termaalõli kateldega. Võimsused alates 1 MW kuni 20 MW. Lahendused kaugküttele, elektri ja soojuse koostootmis-jaamadele (CHP), puidutööstustele, graanulitehastele jne.

Gaasikatel

Vedel- ja gaaskütuste katlad

Projekteerime ning paigaldame vedel- ja gaaskütuste katelde täislahendusi uute katlamajadena kui ka sidumaks olemasolevate küttesüsteemidega. Pakume töökindlaid vedel- ja gaaskütuste katlaid kuumale veele, aurule ning termaalõlile. Omame häid kogemusi selliste katelde kaskaad sidumiseks biokütuste katelde kõrvale nii tipukoormuseks kui ka reservi katteks.

Suitsugaaside pesur

Suitsugaaside puhastus filtrid ja pesurid

Projekteerime, tarnime ja paigaldame täislahendusi suitsugaaside, puidutööstuse, tsemenditehaste jne. heitmete puhastamiseks nii tahketest lendosadest kui ka muudest keemilistest ühenditest. Võimalik valida vastavalt vajadustele erinevate tehnoloogiate vahel: elektri- ja kottfiltrid, pesurid, multitsüklonid. Pesureid kasutatakse põhiliselt ka jääksoojuse kasulikuks ära kasutamiseks kondensaatoritena. 

Kraapkonveierid

Kraapkonveierid, tigukonveierid

Projekteerime komplektseid süsteeme erinevat liiki materjalide transpordiks. Valmistame ise kraapkonveiereid ja tigukonveiereid nii hakkele, turbale kui ka tuhale. Tüübid vastavalt nõutavale tootlikusele.

Biokütuse ladu

Mehhaniseeritud biokütuste laod

Projekteerime, valmistame ning paigaldame mehhaniseeritud kraapitega biokütuste ladusid. Lao tootlikus ning suurus vastavalt soovidele.

Tuhakonteinerid

Metallitööd

Tegeleme erinevat sorti metallitöödega. Valmistame ja projekteerime platvorme, raamistik tugesid seadmetele, korstnaid, suitsukäike, soojusvaheteid ning ka tuhakonteinereid nii märg kui kuivtuhale. Suurus ja keerukus vastavalt soovile.