Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Sindi katlamaja rekonstrueerimine

sindi biomass boiler house chimney
Sindi biomass boilerhouse
biomass moving floor
biofuel ash container
biomass shaft spiral conveyor

Kirjeldus

Kinnistul asus silikaattellistest katlamaja, mis lammutati suures osas ning mille asemel rajati uus metallkarkassil katlamaja. Rekonstrueeritav katlamaja hoone koosnes kahest mahust: väiksem osa oli katlaruum, suurem osa biokütusehoidla.

Katlaruumi paigaldatai kaks biokütusekatelt võimsusega Nbio=850 kW ja Nbio2=600 kW ja üks õlikatel, mis jääb reservi. Biokütuse laadimine toimub sõidukilt mahalaadimise vanni, kust see toimetatakse tigutransportööridega hoidlasse ning sealt edasi roopide abil etteandeteoni, sealt edasi liigub kütus katlasse. Tuhaärastus on automaatne ja tuhk kogutakse katlamaja kõrval olevatesse konteineritesse. Kateldele paigaldati eelisoleeritud roostevabast terasest moodulkorstnad kõrgusega 18 m.

Katlaruumist tagatakse suitsueemaldus mittesuletava ventilatsiooniresti abil (2 tk.), mis paigaldatai ruumi seina ülemisse kolmandikku. Resti mõõdud on 1000 x 1000 mm, ruumi arvutuslik vajalik ava suitsueemalduseks on 1,51 m2 (1% põrandapinnast). Põlemiseks vajalik värske õhk saadakse sellest samast restist. Lisaks on katlaruumis ventilaatoriga sundväljatõmme, mis on mõeldud eelkõige ruumis normaalse sisetemperatuuri tagamiseks.

Biokütusehoidlast ja hüdraulikaruumist tagatakse suitsueemaldus samuti mittesuletavate ventilatsioonirestide abil. Arvutuslik vajalik ava on 2,81 m2 (laos 2% põrandapinnast). See tagatakse kahe ventilatsioonirestiga 2000×1000 mm ja 2000×500 mm, mis paigaldati otsaseina ülemisse kolmandikku. Lisaks on laost ventilaatoriga sundväljatõmme, mis mõeldud eelkõige biokütusest eralduva niiskuse eemaldamiseks.

Klient

SW Energia OÜ

Kütus

Biokütused

Võimsus

1.45 MW

Projekt

Sindi katlamaja rekonstrueerimine

Paigaldatud

2021

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)