Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Rannu aleviku katlamaja projekteerimine ja ehitamine

Rannu biomass boiler plant
Rannu biomass boiler house
Rannu biomass boiler house 850kW
Rannu biomass boilerhouse
rannu biomass boiler house automation
rannu biomass boiler
Rannu biofuel boiler house

Kirjeldus

Täisautomaatne katlamaja koos hakkepuidu laoga töötab puidujäätmetega (puukoor, saepuru jne) niiskusesisaldusega 30-60% ja tükisuurusega kuni 100 mm. Katla nominaalvõimsus on 0,85 MW (50% niiskuse juures) ning automaatse lao maht 140 m3. Puidukatla kaitseks ülekuumenemise eest ja võimalike elektrikatkestuste korral, nähakse ette avariigeneraator. Katel varustatakse kõigi vajalike juhtimis-, ohutus- ja jälgimisseadmetega. Katlasse tagastuva vee temperatuuri hoidmiseks paigaldatakse segamispump. Torustiku armatuurina kasutatakse tooteid rõhuklassile PN16. Katla võimsuse ja toodetud jushulga mõõtmiseks paigaldatakse Kamstrupi soojakulu arvesti Multical koos veevooluhulga arvestiga ULTRAFLOW.

Kütuse laadimine hakkepuidulattu toimub otse auto pealt. Kütuse etteandesüsteem laost katla toitesõlmeni, teostatakse tigutransportööriga, kütuse etteande katlasse teostatakse teoga.
Kütuse toiteliin varustatakse automaatselt töötava tulekustutussüsteemiga.

Kuumaveekatla tehniline kirjeldus
Katel on projekteeritud ja katsetatud vastavalt standardile PED 97 123 EC art 3 §3. Töötemperatuur on 110 °C ja töösurve 6 bar. Katel on 5-käiguline, avatud põhjaga. Põlemiskamber on arvutatud ja projekteeritud kõige uuemate tehnoloogiate järgi. Põlemiskamber on konstrueeritud nii, et põlemisgaaside temperatuur oleks minimaalne. See tähendab, et kogu soojus on maksimaalselt ära kasutatud. Katel on kokku keevitatud sertifitseeritud metallist, kaetud 100 mm mineraalvillaga, mis hiljem kaetakse katteplekkidega. Katla suitsutorude automaatseks puhastuseks lendtuhast kasutatakse suruõhu süsteemi DANBLAST.

1. Katla kolle

On vesijahutusega ja liikuva restiga. Astmeline liikuv rest on varustatud vesijahutustorudega, mis hoiavad resti temperatuuri konstantsena. Antud jahutustehnoloogia väldib resti šlakiga kinnikasvamist ja oluliselt suurendab malmrestide tööiga. Kolde seinad on samuti vesijahutusega.

2. Liikuv rest

On varustatud omavahel liikuvate astmetega, et tagada sujuv põlemisprotsess. Resti liigutab hüdrauliline silinder, mis on ühendatud hüdroajamiga. Liikumiskiirus on muudetav, et tagada täislik põlemine.

3. Primaarõhk

Tuleb läbi restis olevate aukude. Sekundaarõhk tuleb külje seintel
asuvatest torudest. Primaar- ja sekundaarõhk reguleeritakse eraldi optimaalse põlemise tagamiseks.

4. Kuiv tuhaeemaldus

Tuhk katlast ja multitsükloni alt eemaldatakse tuhakonteinerisse mahuga 10 m3.

5. Multitsüklon

Sisaldab mitu lihttsüklonit. Suure liikumiskiiruse tõttu ja tsükloni efektiivsuse tõttu langevad tahked osakesed tsükloni põhja. Seade on väljastpoolt isoleeritud 100 mm mineraalvillaga ja kaetud katteplekiga.

6. Suitsuimeja

Tagab õiget hõrendust põlemiskambris, õiget gaasi liikumiskiirust multitsüklonis ja suitsukorstnas, on varustatud vibratsioonidempferiga.

7. Juhtimisautomaatika
Jälgib ja muudab kõiki parameetreid võimsuse diapasoonis 30…100%. Juhtpuldis on võimalik näha katla hetke kasulikku võimsust ja muid parameetreid. Süsteem on varustatud puutetundliku displeiga, PLC kontrolleriga, sagedusmuunduritega kõigi ventilaatorite jaoks, sagedus-muunduriga suitsuimeja jaoks ja vastava tööprogrammiga. Internetile toetuv kontrollsüsteem võimaldab kontrollida ja reguleerida katlaagregaadi tööd Interneti kaudu.

8. Kütuse ladu
Aktiivlao maht on 140 m3. Lao täitmine otse autost. Kütuse etteandmiseks on hüdraulilised kraabid, hüdroajaam ja tigutransportöör. Kütuse transportööril asub automaatne tulekustutussüsteem, mis takistab tule levikut kütuse hoidlasse. Antud süsteem töötab elektritoitest sõltumatult.

Klient

Elva Soojus OÜ

Kütus

Biokütused

Võimsus

0.85 MW

Projekt

Rannu aleviku katlamaja projekteerimine ja ehitamine

Paigaldatud

2021

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)