Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

OÜ Põrguvälja Soojus tahkekütuste katelde suitsugaaside filtri, ventilaatori ja kondensaatori projekteerimine ja ehitus

Electrostatic filter
porguvalja flue gas condenser
porguvalja flue gas piping

Kirjeldus

Antud projekti raames projekteeriti ja paigaldati suitsugaaside filter, ventilaator ja kondensaator olemasolevale tahkekütuse katlale koos vajalike ümberehitus- ja muudatustöödega eesmärgiga suurendada kütuse kasutamise efektiivsust, vähendada maagaasi kasutamise osatähtsust ning vähendada suitsugaasidega välisõhku suunatavate heitmete kogust.

Antud projekti käigus teostati järgnevad tööd:

Korsten- Rekonstrueeriti olemasolev suitsukorsten ja valmistati ning paigaldati uus roostevabast terasest lõõr.

Suitsukäik- Projekteeriti ja ehitati uus suitsugaasitorustik alates hakkpuidukatla suitsukäigust koos kõigi vajalike seadmetega suitsugaaside kondensaatori töörežiimide mõõtmisteks ja juhtimiseks (kolmik, gaasitihedad sulgventiilid, suitsugaasiventilaator, mõõtekohad vastavalt standardile EVS-EN 15259, mõõteseadmed jne) kuni korstnani.

Suitsugaaside ventilaator- Projekteeriti ja paigaldati uus suitsugaaside ventilaator 6MW katlale. Uus ventilaator on tootlikkusega 25000m3/h ja vajaliku vasturõhuga arvestusega, et olemasoleva 6MW eelkolle, katel, multitsükloni vasturõhk on 3000-4000Pa.

Suitsugaaside elektrifilter- Projekteeriti ja paigaldati uus suitsugaaside elektrifilter suitsugaaside tootlikkusele 25000nm3/h ja arvestusega , et tahkete osakeste sisaldus on 300mg/nm3. Filter võimaldama töötada ka 1,5MW katlaga 30% koormusel.

Suitsugaaside kondensaator- Suitsugaaside kondensaatori, selle abiseadmete ja torustike valmistamisel kasutati roostevaba materjale.

Klient

OÜ Põrguvälja Soojus

Kütus

Hakkepuit

Võimsus

6 MW

Projekt

OÜ Põrguvälja Soojus katlamaja tahkekütuste katelde suitsugaaside filtri, ventilaatori ja kondensaatori projekteerimine ja ehitus

Paigaldatud

2021

Miks oleme hea partner?

Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.

Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.

Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)