Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Tahkete biokütuste katlad ja restkolded

Valmistame ja paigaldame kaasaegsetele standarditele vastavaid täisautomaatseid katlaid ja restahjusid soojuse ja elektri tootmiseks. Pakume lahendusi biokütuste (puiduhake, puidujäätmed, turvas, olmejäätmed, prügi jne) põletamiseks kuumavee-, auru- ja termoõlikateldega võimsusega 1 MW kuni 20 MW. Neid saab kasutada kaug- ja lokaalküttes, soojuse ning elektri koostootmisjaamades (CHP), puidutööstuses jne.

Restkoldest suunatakse põlemisgaasid kuumavee, auru või termaalõli katlasse, kus toimub energia ülekanne. Tamult AS arendatava ja valmistatava  tehnoloogia võimsusvahemik on 1 kuni 20 MW.

Kasutusalad: kaug- ja lokaalküte, elektri ja soojuse koostootmisjaamad (CHP), puidutööstused, graanulitehased jne. Restkolded on suure kolde mahuga, valatud ja laotud müüritisega. Kolde restipealne on jaotatud tsoonideks: kuivatus, põlemise ja tuhastustsoon. Põlemisel liigub leek tagasi söötja poole, mis soodustab koldesse siseneva kütuse kuivatust. Koldealune primaarõhk on jagatud samuti tsoonidesse. Valikus on õhk kui vesijahutusega liikuvate restide süsteem. Sekundaarõhk antakse resti peale ja võlvi ning resti vahele. Kolded on varustatud suitsugaaside retsirkulatsiooniga, mida segatakse sekundaarõhuga. Kütuse kihi paksust koldes (restide peal) kontrollitakse IR anduritega.

Tehniline kirjeldus

 • Horisontaalne kuumaveeboiler 6 bar 130 º vastab PED 2014/68/EL
 • Kütusesööturiga varustatud liikuvate restiridadega restkolle
 • Restid minimaalse kroomisisaldusega 26%
 • Malmist külgplaadid minimaalse kroomisisaldusega 26%
 • Primaarõhk jagatud põlemistsoonidesse
 • Sagedusregulaatoriga primaarõhuventilaator
 • Sagedusregulaatoriga sekundaarne õhu/suitsugaasi retsirkulatsiooniventilaator
 • Sekundaarse õhuga segatud retsirkulatsioon
 • Primaar- ja sekundaarõhukanalid ning täiturmehhanismidega reguleerimisklapid
 • IR tasemeandurid ühtlase restipealse kütuse taseme hoidmiseks
 • Tasemeandurid ja kaamera jahutus
 • Primaarõhu eelsoojendus põlemiskambri välispindade jahutamisega
 • Tulekindel isolatsioon, müüritis ja tellised
 • Restidealune hüdrauliline tuhakraap automaatseks tuha eemaldamiseks
 • Hüdraulilika kolde restide ja tuhakraabi liigutamiseks. Sulgemisventiilid, hüdrotorustikud
 • Hüdrosilindrid kolde restide ja restialuse tuhakraabi liigutamiseks
 • Automaatne pneumaatiline küttepindade puhastussüsteem (Airshot)
 • Valikuline: vesijahutusega seisvad ja liikuvate restide kandurid

Eelised

 • Kõrge kasutegur ja madalaim emissioon
 • Tugev ja usaldusväärne disain
 • Madalad hoolduskulud
 • Usaldusväärne nimivõimsus kõigi kasutatavate kütustega
 • Põlemiskambri pikk kasutusiga
 • Kiire ja lihtne paigaldamine tänu eelmonteeritud moodulitele

Kasutatavad kütused

 • Puiduhake
 • Koor
 • Turvas
 • Freesturba ja hakkepuidu segu
 • Puidugraanulid, turbagraanulid.
 • Kütuse niiskus 10-60%
 • Suurus [nimipikkus mm]: ≤ 100

Referentsid

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)