Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Suitsugaaside puhastusfiltrid ja jääksoojuse kondensaatorid

Energeetikas pööratakse üha enam tähelepanu suitsugaaside jääksoojuse kasutamisele. Nüüdisaegseid puhastus- ja soojustagastusseadmeid kasutades on võimalik saavutada suure efektiivsuse ning väikese keskkonnajälje ja käidukuludega soojustootmise üksus.

Tamult arendab ja toodab tehnoloogilisi seadmeid heitsoojuse efektiivseks kasutamiseks ning suitsugaaside puhastamiseks tahketest osakestest. Antud puhastustehnoloogia on tõusnud päevakorda, kuna Euroopa Liidu uued kliimadirektiivid nõuavad, et küttesüsteemidele oleks paigaldatud vastavad seadmed.

Tamult projekteerib, tarnib ja paigaldab multitsükloneid ja suitsugaaside filtreid (kott- ja elektrifiltrid). Need puhastavad soojuse tootmisel tekkivat suitsugaasi eelkõige tahketest lendosadest, mille kontsentratsioon vanades põletusseadmetes on keskmiselt 5-10 korda üle keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiviga jõustunud piirväärtuste.

Jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks sobivad suitsugaaside kondensaatorid ja gaasipesurid, mis tõstavad katlamajade efektiivsust ja kasutegurit. Nõnda vähendatakse energiakadu lahkuvate heitgaasidega ja suurendatakse soojuse tootmise efektiivsust.

Sõltuvalt soojusseadmete töörežiimist ja soojuse tarbijate vajadustest on võimalik tõsta kasutegurit keskmiselt 15-25%, soodsatel tingimustel kuni 30%. Sellest johtuvalt sobivad suitsugaaside kondensaatorid hästi niisketel biokütustel töötavatesse kaugkütte katlamajadesse, kus soojuskandja temperatuurid on madalad ja suitsugaasis peituv energia hulk kõrge.

Arendatavate seadmetega tagatakse katlamajade keskkonnasõbralikkus ja täidetakse kõik tänapäevased nõuded emissioonidele. Kliendile pakutakse võimalust saada kasu investeeringust lisa energia tootmisega, mis teeb keskkonnasõbraliku investeeringu ka kasumlikuks. Lisaks projekteerime ja toodame suitsugaaside kanaleid erinevatest terastest, mustast, Cor-Ten või roostevaba terasest. Samuti isoleerime ja katame plekiga suitsukanalid.

Referentsid

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)