Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Projekteerimine

Koostöös tellijaga projekteerime parima võimaliku lahenduse katlamaja tehno- ja küttesüsteemidele.

Projekti raames teostatakse tasuvusanalüüs ja esmane eskiislahendus, mille alusel saab alustada tehnilise projekti koostamist. Tamult AS teeb koostööd katlamajade arhitektuurse ja konstruktiivse projekteerimise partneritega kellega koos saab kliendile pakkuda terviklikku lahendust. Samuti kaasame teisi eriosade spetsialiste vee, kanali, teede ja platside projekteerimiseks. Tamult AS on spetsialiseerunud ja omab pikka kogemust ning häid spetsialiste soojustehnilise ja elektri- automaatika projektide koostamisel.

Katlamajades kasutatavad tehnoloogiad arendab ja valmistab peamiselt Tamult AS. Tamult AS omab pikaajalist kogemust biokütuse restkollete, katelde, suitsugaaside puhastusseadmete ja biokütuste lao- ja transporttehnoloogia arendamisel, valmistamisel ja paigaldamisel.

Referentsid

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)