Üle 400 mw toodetud seadmeid
Vanim töötav seade on üle 25 aasta vana
Tootearendust teevad majasisesed spetsialistid
Oma paigaldus- ja hooldusmeeskond

Katlamajade ja soojuse-elektri koostootmisjaamade (CHP) rajamine

Tamult pakub kliendi vajadustest lähtuvalt insenertehnilist terviklahendust katlamajade ja soojuse- elektri koostootmisjaamade rajamiseks.

Projektid hõlmavad kõike alates kütuse vastuvõtmisest ja ladustamisest kuni põlemisel tekkiva tuha käitlemise ja suitsugaaside puhastamiseni. Eestis on Tamult projekteerinud ja paigaldanud näiteks Rakvere linnas asuva soojuse ja elektri koostootmisjaama.

Projekti raames teostatakse tasuvusanalüüs ja esmane eskiislahendus, mille alusel saab alustada tehnilise projekti koostamist. Koostootmisjaama elektrigeneraator tarnitakse partnerilt, teised tehnoloogiad arendab ja valmistab peamiselt Tamult AS. Tamult AS omab pikaajalist kogemust biokütuse restkollete, katelde, suitsugaaside puhastusseadmete ja biokütuste lao- ja transporttehnoloogia arendamisel, valmistamisel ja paigaldamisel.

Referentsid

Meile omistatud sertifikaadid

Meie partnerid

Võta julgelt ühendust

Maiko Leesment

Maiko Leesment

Tegevjuht (Juhatuse liige)